• hlavkuv_most_03.jpeg
  Kolektor Hlávkův most, Praha
 • mlada_boleslav_nemocnice_09.jpeg
  Novostavba pavilonu č. 5, Nemocnice Mladá Boleslav
 • sletiste_zastreseni_tribuny_03.jpeg
  Zastřešení tribuny, sportovní areál Sletiště, Kladno
 • plzenka_beroun_01.jpeg
  Rekonstrukce kulturního domu Plzeňka, Beroun
 • kajetanky_06.jpeg
  Rekonstrukce bytových domů Nad Kajetánkou, Praha

HBZS Praha

Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomocí v podzemí, zdolávání havárií a odstraňování následků havárií. Kromě těchto úkolů vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. práce ve výšce a nad volnou hloubkou (§ 4 Vyhl. ČBÚ č. 447/2001 Sb.)

Hlavní báňská záchranná stanice Praha zajišťuje úkoly dle Vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, na pracovištích, na nichž je vykonávána činnost prováděná hornickým způsobem v podzemí, pokud ČBÚ s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídí organizaci zajištění báňské záchranné služby (§ 7 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě). Tyto úkoly zajišťuje HBZS Praha na území celé republiky.

Nabídka služeb a speciálních prací

Hlavní báňská záchranná stanice Praha zajišťuje a nabízí následující práce:

· nepřetržitou pohotovostní službu báňských záchranářů v areálu HBZS v Praze-Motole

· práce v nedýchatelném prostředí s použitím čtyřhodinových kyslíkových dýchacích přístrojů BG 174

· poskytování první pomoci včetně transportu postižených z místa nehody v podzemí, evakuace osob z nedýchatelného prostředí

· práce v nedýchatelném ovzduší a agresivním prostředí v chemických oblecích Sunit nebo v přetlakových protichemických oblecích

· servis hasicích přístrojů a odborná činnost na úseku požární ochrany

· laboratorní rozbory plynů, paliv, analýza kvality vody a stanovení žáruvzdornosti materiálů

· provádění snímkování budov a dalších objektů a zařízení termokamerou FLUKE FlexCam Ti55

· ražení štol a tunelů, hloubení jam a studní

· zpřístupňování starých důlních děl, jeskyní a jejich udržování v bezpečném stavu

· průzkum a dokumentování neznámých podzemních prostor včetně detekce ovzduší, měření teploty a proudění větru

· pořízení fotodokumentace a videozáznamu při mimořádných událostech v podzemí, na povrchu i ve výškách

· zvedání těžkých břemen pomocí zvedacích podušek a heverů

· práce ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí lezecké techniky (i v nedýchatelném prostředí)

· zabezpečení výkopů a podzemních dutin proti pádu horniny

· zabezpečení staticky narušených staveb

· servis dýchacích přístrojů, školení pro mechaniky a uživatele dýchací techniky

· školení a praktický výcvik báňských záchranářů

· čištění prostor od nánosů a usazenin škodlivin, kalů a prašných látek s využitím sacího bagru

Kontakt:

HBZS: Ing. Vít Svatý, tel.: 257 282 700

Specializované práce: Ing. František Ondruš, tel.: 257 282 715

 

Geodetické služby

Geodetické práce pro katastr nemovitostí

Geometrické plány

 • věcná břemena
 • rozdělování pozemků
 • zaměření dokončených staveb
 • zaměření rozestavěných staveb (pro úvěr, hypotéku)

Vytyčování vlastnických hranic pozemků
Tvorba digitální katastrální mapy

Důlní měřičství

Činnost hlavního důlního měřiče
Tvorba a údržba základních map lomů a dolů
Určování kubatur odvalů, skládek a odtěžené hmoty
Sledování a zaměřování vlivů důlní činnosti na povrchu
Připojování a zaměřování důlních děl
Vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí

Inženýrská geodézie

Činnost oprávněného zeměměřického inženýra, skupiny a) a c)
Zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení staveb
Budování vytyčovacích sítí
Vytyčení a zaměření inženýrských sítí a staveb 
Sledování posunů a deformací staveb
Přesná a velmi přesná nivelace
Zaměření profilů a řezů terénu a koryt vodních toků
Zaměření skutečného stavu fasád stavebních objektů (2D, 3D)

Mapování

Tvorba výškopisných a polohopisních plánů
Tvorba digitálního modelu terénu
Tvorba účelových a základních map velkých i malých měřítek
Tvorba základních map závodu a sídlišť
Budování bodového pole metodou GPS
Zjišťování průběhu podzemního vedení

Vybavení

Trimble R6 GNSS, Trimble Dini 12T,
TOPCON GPT-9003M, TOPCON GPT-7003i,
TOPCON GPT-601, TOPCON GPT-801

Kontakt

Ing. Pavel Vraspír
tel.:
  +420 312 612 367

 

Doprava

Společnost nabízí volné kapacity autodílny, dopravy, myčky nákladních vozidel. K této činnosti slouží rozsáhlý dílensko-údržbářský a skladový areál v Kladně-Rozdělově s početně i druhově rozsáhlým parkem nákladní dopravy, speciálních zemních strojů a strojů pro manipulaci s těžkými břemeny.

Kontakt:

Miroslav Korych
tel.: +420 312 612 317
mobil: +420 723 737 729

Areál v Kladně – Rozdělově, Vašíčkova 3081
provozní doba: 7.00 - 15.00 hodin

 

Ostatní služby

Řemesla

Přidružená stavební výroba jako samostatně nabízené služby:

 • instalace zdravotechniky, ústředního vytápění
 • elektroinstalace
 • zámečnické konstrukce (zábradlí, schodiště, stožáry apod.)
 • provádění sádrokartonových konstrukcí,
 • kompletní zeměměřičské a geodetické práce související s přípravou a prováděním staveb,
 • opravárenská činnost a speciální činnosti (vrtání a řezání betonů a asfaltů, realizace nových podlah, rekonstrukce stávajících ploch z materiálů na bázi akrylátových, epoxidových, polyuretanových či cementových hmot, odvlhčení zdiva, sanace povrchů atd.)
 • truhlářské konstrukce, opracování dřeva
 • výroba a montáž ocelových konstrukcí – nosné ocelové konstrukce velkých rozměrů, opláštění objektů

Kontakt

Ing. Vladimír Zobal
telefon: +420 312 612 277
mobil: +420 605 837 430
e-mail: zobal@enas.cz

Půjčovna strojů

V areálu společnosti v Kladně-Rozdělově provozujeme půjčovnu strojů, zejména stavební mechanizace, jako jsou např. kompresory, míchačky, vibrační desky, ponorné vibrátory, vibrační lišty, lešení, stavební buňky, stavební výtahy, čerpadla, sbíjecí kladiva, teplovzdušné agregáty, elektrické rozvaděče apod.

Kontakt:

telefon: +420 312 612 362
provozní doba: 7.30 - 16.00 hodin

Nájem nebytových prostor

V komplexu Energie v Praze - Motole jsou pronajímány kancelářské prostory od 21 m2 s vlastním sociálním zařízením a je zde možnost krátkodobého i dlouhodobého ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Nově jsou k dispozici také čtyřlůžkové apartmány se dvěmi ložnicemi a dvoulůžkové pokoje.

Areál na Plzeňské ulici je v klidném prostředí Prahy 5, v blízkosti dálnice směr Plzeň, má dobré spojení MHD do centra hlavního města, vlastní parkovací místa. V administrativní budově je dostatek telefonních linek, recepce se stálou službou, ostraha, jídelna.

Bližší informace a rezervace na tel. č. + 420 257 282 111 nebo +420 721 723 719

V areálu ve Slaném, Politických vězňů 1337,  jsou k dispozici volné nebytové, administrativní a skladové prostory, parkovací plochy.

Bližší informace na tel. č.  +420 721 723 719