• hlavkuv_most_03.jpeg
  Kolektor Hlávkův most, Praha
 • mlada_boleslav_nemocnice_09.jpeg
  Novostavba pavilonu č. 5, Nemocnice Mladá Boleslav
 • sletiste_zastreseni_tribuny_03.jpeg
  Zastřešení tribuny, sportovní areál Sletiště, Kladno
 • plzenka_beroun_01.jpeg
  Rekonstrukce kulturního domu Plzeňka, Beroun
 • kajetanky_06.jpeg
  Rekonstrukce bytových domů Nad Kajetánkou, Praha

Kariéra

Děkujeme Vám za Váš zájem o naši společnost

15. 1. 2024

ROZPOČTÁŘ  detail

Stručný popis

Pracovní činnosti

- zpracovávání technické části nabídky v rozsahu dle zadávacích podmínek
- zpracovávání příslušné dokumentace zakázky (nabídková část)
- zpracovávání harmonogramu realizace stavby do nabídky
- spolupráce při sestavování nákladové části nabídek vč. vyhodnocení cenových nabídek jiných subdodavatelů

- provádění kontroly zadávací dokumentace a souvisejících podkladů v rámci technického řešení
- zajištění výrobní přípravy zakázek
- spolupráce s investorem a projektantem při realizaci zakázky
- zpracovávání podkladů pro poptání externích subdodávek-

- zpracování a projednání podkladů pro ocenění změn v průběhu realizace zakázek
- účast při prohlídkách stavenišť
- účast ve výrobních výborech

- zkušenosti s pracemi prováděných hornickým způsobem vítána

Požadujeme

- min. SŠ vzdělání
- praxe na podobné pracovní pozici v oboru pozemní a inženýrské stavitelství min. 5 let (v případě VŠ i absolvent bez praxe)
- zkušenost se zpracováváním nabídek a s vytvářením kalkulací
- zkušenost s přípravou návrhu zajištění subdodávek a jejich vyhodnocení
- znalost zpracovávání analýz zakázek a kontroly správnosti dokumentace a rozpočtu zakázky
- dobrá znalost práce na PC (MS Office), SW pro zpracování rozpočtů, znalost IS IPOS výhodou
- schopnost spolupráce, efektivnost, analytické myšlení, samostatnost

Nabízíme:

- pracovní poměr na dobu neurčitou

- stravovací paušál - příspěvek na stravování

- příspěvek na penzijní či životní pojištění

- pracovní úvazek 39 hodin týdně

- 5 týdnů dovolené

- služební mobilní telefon

15. 1. 2024

PŘÍPRAVÁŘ  detail

Stručný popis

Pracovní činnosti

- zpracovávání technické části nabídky v rozsahu dle zadávacích podmínek
- zpracovávání příslušné dokumentace zakázky (nabídková část)
- zpracovávání harmonogramu realizace stavby do nabídky
- spolupráce při sestavování nákladové části nabídek vč. vyhodnocení cenových nabídek jiných subdodavatelů

- provádění kontroly zadávací dokumentace a souvisejících podkladů v rámci technického řešení
- zajištění výrobní přípravy zakázek
- spolupráce s investorem a projektantem při realizaci zakázky
- zpracovávání podkladů pro poptání externích subdodávek

- vedení stavebního deníku

- zkušenosti s pracemi prováděnými hornickým způsobem vítána

Požadujeme

- min. SŠ vzdělání
- praxe na podobné pracovní pozici v oboru min. 2 roky (v případě VŠ i absolvent bez praxe)
- zkušenost se zpracováváním nabídek a s vytvářením kalkulací
- zkušenost s přípravou návrhu zajištění subdodávek a jejich vyhodnocení
- znalost zpracovávání analýz zakázek a kontroly správnosti dokumentace a rozpočtu zakázky
- dobrá znalost práce na PC (MS Office), SW pro zpracování rozpočtů, znalost IS IPOS výhodou
- schopnost spolupráce, efektivnost, analytické myšlení, samostatnost

-

Nabízíme:

- pracovní poměr na dobu neurčitou

- stravovací paušál - příspěvek na stravování

- příspěvek na penzijní či životní pojištění

- pracovní úvazek 39 hodin týdně

- 5 týdnů dovolené

- služební mobilní telefon

15. 1. 2024

STAVBYVEDOUCÍ  detail

Stručný popis

Pracovní činnosti

vedení realizace zakázky podle projednané a schválené dokumentace a podmínek smlouvy o dílo,

řešení ekonomicky nejvýhodnějšího způsobu realizace prací

zajišťování potřebných výrobních prostředků pro realizaci stavby (zakázky), tj. potřeby zaměstnanců ve vazbě na kalkulované mzdy, potřeby materiálů, mechanizace, dopravy a požadavky na subdodávky vlastní i externí, příp. další požadavky potřebné pro úspěšnou realizaci,
vedení stavebního deníku a ostatních záznamů o průběhu zakázky,
zajišťování technologických postupů výroby a montáže, podmínek stavebního povolení a podmínek uvedených v projektu,
vykazování výkonů a vkládaní dat do informačního systému (IPOS),
zpracování podkladů pro aktualizaci harmonogramů v informačním systému (IPOS) a pro řídící harmonogram zakázky,
navrhování sjednávání subdodávek s externím subdodavatelem spolu s návrhem jejich podmínek, zabezpečení a kontrola subdodávek,
vystavování faktur a zajišťování plnění plánu financování včasnou fakturací provedených prací,
zajišťování podkladů pro ocenění víceprací a pro přípravu smluvních dodatků,
potvrzování všech nákladových dokladů (vlastních provedených prací, prací subdodavatelů, režijních nákladů),
zajišťování předávací dokumentace zakázky (měření, dokumentace skutečného provedení, atesty, revizní zprávy, prohlášení atd.),
předávání zakázky objednateli,
vyhodnocení zakázky a archivace související dokumentace,
odstraňování vad a nedodělků, případných reklamací,
ochranu svěřeného majetku společnosti včetně zajištění ostrahy a údržby,
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a ochrany životního prostředí a ekologické chování podřízených.
 
 

Požadujeme

vzdělání stavebního směru min. SŠ s praxí 5 let nebo VŠ s praxí 3 roky (absolventi VŠ i bez praxe)
autorizace ČKAIT výhodou - případně bude doplněna
praxe v oboru povrchového stavitelství, pokládce inženýrských sítí vítána

praxe v činnostech prováděných hornickým způsobem výhodou (osvědčení OBÚ vítáno, případně bude doplněno)
dobrá znalost práce na PC (MS Office), znalost IS IPOS výhodou
schopnost spolupráce, samostatnost, efektivnost,

Nabízíme
 

pracovní poměr na dobu neurčitou

stravovací paušál - příspěvek na stravování

příspěvek na penzijní či životní pojištění

pracovní úvazek 39 hodin týdně

5 týdnů dovolené

služební mobilní telefon

15. 1. 2024

MISTR  detail

Stručný popis

Pracovní činnosti

. řízení, organizování a provádění prací na vymezeném úseku stavby podle schválené realizační dokumentace a schváleného harmonogramu výstavby

. dodržování technologických postupů řízených prací a prokazatelném seznámení s podřízenými zaměstnanci

. dohled nad dodržováním podmínek stanovených smlouvou o dílo, kvality a množství prováděných prací

. koordinace a řízení nasazení potřebné mechanizace

. zajišťování materiálu pro stavbu a koordinace jeho dodání

Požadujeme

. znalosti v oblasti stavebnictví - segment pozemních a inženýrských staveb

. zkušenost v oblasti činností prováděných hornickým způsobem vítána (osvědčení OBÚ - případně bude doplněno)

. zkušenost s řízením technologického úseku stavebních prací

. orientace ve stavebních výkresech a znalost vedení provozní dokumentace

. znalost a dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve stavebnictví

spolehlivost, samostatnost při řešení problémů, schopnost spolupráce, efektivnost

.znalost MS Office (Word, Excel, Outlok)

. řidičský průkaz skupiny B

minimálně SŠ vzdělání

Nabízíme

. pracovní poměr na dobu neurčitou

. stravovací paušál - příspěvek na stravování

. příspěvek na penzijní či životní pojištění

. pracovní úvazek 39 hodin týdně

. 5 týdnů dovolené

. služební mobilní telefon

1. 11. 2023

Geodet  detail

Požadavky:
- SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru geodézie
- Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
- Zkušenosti se samostatnou prací v terénu
- Komunikativnost
- Pečlivost
- Spolehlivost
- Znalost programů KOKEŠ, ATLAS výhodou

Náplň práce:

- geodetické práce v inženýrské geodézii, především v oblasti pozemních staveb, - - dopravních staveb a inženýrských sítí s technikou TRIMBLE
- přípravné a zpracovatelské práce v kanceláři