• hlavkuv_most_03.jpeg
  Kolektor Hlávkův most, Praha
 • mlada_boleslav_nemocnice_09.jpeg
  Novostavba pavilonu č. 5, Nemocnice Mladá Boleslav
 • sletiste_zastreseni_tribuny_03.jpeg
  Zastřešení tribuny, sportovní areál Sletiště, Kladno
 • plzenka_beroun_01.jpeg
  Rekonstrukce kulturního domu Plzeňka, Beroun
 • kajetanky_06.jpeg
  Rekonstrukce bytových domů Nad Kajetánkou, Praha

Etický kodex

Firemní kultura společnosti Energie – stavební a báňské a.s. je primárně založena na dodržování všech právních předpisů tvořících právní řád ČR, obecně uznávaných etických zásad a pravidel poctivého obchodního styku a na nulové toleranci vůči trestné činnosti či jinému protiprávnímu jednání.

Společnost Energie – stavební a báňská a.s. přijala opatření a nastavila postupy pro prevenci, detekci a reakci na případná protiprávní jednání (tzv. Criminal Compliance Program – CCP, alt. v češtině Program předcházení trestné činnosti).

Etický kodex

Řídícím interním předpisem společnosti Energie – stavební a báňské a.s. přijatým v rámci CCP je Etický kodex. Účelem Etického kodexu je formulovat základní hodnoty a principy, jež společnost Energie – stavební a báňská vyznává, zachytit základní pravidla, kterými se při výkonu své každodenní činnosti řídí, a stanovit jim odpovídající povinnosti, jejichž dodržování vyžaduje od svých zaměstnanců a spolupracovníků. Dohled nad naplňováním (účelu) Etického kodexu je svěřen Etickému výboru. 

Ohlášení týkající se porušení (podezření na porušení) právního předpisu či nějakého pravidla chování plynoucího z Etického kodexu může učinit kdokoliv, a to i anonymně, některým z následujících způsobů: 

 • schránka, určená k podání podnětu v „papírové podobě“, která je umístěna jak v sídle společnosti, tak i na adrese generálního ředitelství
 • e-mailová zpráva odeslaná na adresu: eticka.linka@enas.cz
 • telefonní linka:  +420 244 402 288
 • anonymní formulář umístěný na webových stránkách společnosti (viz níže):

Surname:

Příloha:
CAPTCHA Image
refresh