facebook
 • hlavkuv_most_03.jpeg
  Kolektor Hlávkův most, Praha
 • mlada_boleslav_nemocnice_09.jpeg
  Novostavba pavilonu č. 5, Nemocnice Mladá Boleslav
 • sletiste_zastreseni_tribuny_03.jpeg
  Zastřešení tribuny, sportovní areál Sletiště, Kladno
 • plzenka_beroun_01.jpeg
  Rekonstrukce kulturního domu Plzeňka, Beroun
 • kajetanky_06.jpeg
  Rekonstrukce bytových domů Nad Kajetánkou, Praha

Energie - stavební a báňská a.s.

Energie-stavební a báňská a.s. je česká stavební společnost s vlastním kapitálem 189 milionů Kč. Na stavebním trhu České republiky působí již více než 50 let, přičemž již mnoho let patří mezi 25 největších stavebních firem.

Jednou z významných konkurenčních výhod společnosti je zaměření a propojení činností v oblasti stavební a báňské založené na reálných základech. Současný výrobní program společnosti tvoří dodávky stavebních prací, rekonstrukce a modernizace, včetně projektové dokumentace a provedení inženýrské, geodetické, případně důlně-měřičské činnosti. Profiluje se v segmentu pozemního stavitelství, v oboru průmyslových, bytových a nebytových staveb a v segmentu inženýrského stavitelství, zejména staveb inženýrských sítí, dopravních a vodohospodářských staveb a staveb  podzemních prováděných hornickým způsobem. Společnost se rovněž podílí na stavbách ekologického charakteru a nápravě ekologických škod z minulosti v sektorech průmyslu a životního prostředí.  

Společnost disponuje týmem zkušených a odborně zdatných pracovníků a techniků a odpovídajícím technickým vybavením pro výstavbu tradičními technologiemi i pro specializované činnosti. Vlastní dva rozsáhlé skladové a dílenské areály v Kladně a Praze - Motole, početně i druhově rozsáhlý park nákladní dopravy, speciálních zemních strojů, strojů pro manipulaci s těžkými břemeny, strojů a zařízení pro práce prováděné hornickým způsobem. Vlastními kapacitami zajišťuje geologické práce, projekční, inženýrskou a geodetickou činnost.

Dceřiné společnosti

Tyto možnosti doplňují a rozšiřují dceřiné společnosti. Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s., jejímž prostřednictvím je provozována báňská záchranná služba, je součástí integrovaného záchranného systému jako jedna z jeho úzce specializovaných složek. Dceřiná společnosti EUROGAS a.s. je zaměřena na vyhledávání a zajišťování starých důlních děl, provádění průzkumných prací v průzkumném území Ostravice – Čeladná a práce v oblasti sanační geologie a hydrogeologie. Společnost I.T.V. CZ zajišťuje servisní práce související s provozem vodovodních systémů, které mateřská organizace buduje. 

Management jakosti, environmentu a bezpečnosti práce

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení, zahrnující management jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, environmentální management dle normy ČSN EN ISO 14001 a management bezpečnosti práce ve smyslu BSI OHSAS 18001.

Členství v zájmových a profesních sdruženích

Společnost patří mezi významné členy Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, v rámci kterého uplatňuje prostřednictvím Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR připomínky k legislativě. Dále je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Hospodářské komory ČR, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, ITA AITES a dalších profesních sdružení. Tradiční je úzká spolupráce odborníků v oblasti vědy, výzkumu a výrobní praxe s Vysokou školou báňskou v Ostravě, Českým vysokým učením technickým v Praze a řadou odborných škol.

Energie - stavební a báňská a.s. je garantem sekce Podzemní stavitelství mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice. Svými příspěvky přispívá k informovanosti veřejnosti o pozitivním přínosu báňského podnikání pro další rozvoj lidské civilizace a představuje nejzajímavější projekty, které jsou příkladem využití hornické činnosti v moderním stavitelství.

Každoročně pořádá oblíbené koncerty Hornického pěveckého sboru pro obchodní partnery a zaměstnance společnosti.

Vybrané reference

Přestavba Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, část 007, etapa II. a III.
Přestavba
Stavba stanice metra Depo Hostivař
Stavba sta
Protipovodňová opatření Praha, etapa 0004, stavba č. 33 Holešovický přístav
Protipovod
Váš dotaz

Jméno *
E-mail *
Telefon
CAPTCHA Image
refresh