facebook
 • hlavkuv_most_03.jpeg
  Kolektor Hlávkův most, Praha
 • mlada_boleslav_nemocnice_09.jpeg
  Novostavba pavilonu č. 5, Nemocnice Mladá Boleslav
 • sletiste_zastreseni_tribuny_03.jpeg
  Zastřešení tribuny, sportovní areál Sletiště, Kladno
 • plzenka_beroun_01.jpeg
  Rekonstrukce kulturního domu Plzeňka, Beroun
 • kajetanky_06.jpeg
  Rekonstrukce bytových domů Nad Kajetánkou, Praha

HBZS Praha a.s.

Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. (HBZS Praha) byla zřízena k 1. 1. 2006 na základě rozhodnutí Českého báňského úřadu s působností na celém území České republiky. Základním posláním HBZS Praha je zajištění rychlých a účinných zásahů k záchraně lidských životů a majetku při mimořádných událostech, zdolávání havárií a odstraňování jejich následků v podzemním stavitelství a v provozovaných podzemních objektech. HBZS Praha je zařazena do integrovaného záchranného systému jako jedna z jeho úzce specializovaných složek.

Mimo vlastní zásahovou činnost stanice provádí preventivní a kontrolní činnost ve smyslu vyhlášky č. 447/2001 Sb. týkající se výkonu báňské služby při činnosti prováděné hornickým způsobem na pracovištích, která musí být z rozhodnutí ČBÚ při výkonu své činnosti báňskou záchrannou službou zajištěna.

Odborné zkušenosti a speciální záchranářské vybavení je dále využíváno k činnostem v rizikových a ztížených podmínkách, tzn. v nedýchatelném a agresivním prostředí, práce ve výškách a nad volnou hloubkou (průzkumy opuštěných prostor, hloubení jam, ražení štol a tunelů, trhání celistvých betonových a skalních bloků atd.)

ředitel HBZS a.s. Ing. František Ondruš, telefon 257 282 715, e-mail ondrus@hbzs-praha.cz
ředitel HBZS  Ing. Vít Svatý, telefon 257 282 700, e-mail svaty@hbzs-praha.cz

Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s., Za opravnou 276/8, 150 00 Praha 5 – Motol
telefon sekretariát 257 282 701
havarijní linka: 257 222 369
e-mail: hbzs@hbzs-praha.cz
web: www.hbzs-praha.cz